Onderdeel A - Algemeen

1.0 Toepasselijkheid

1.1 De Wynboer

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Wynboer B.V. in Amsterdam (hierna: 'de Wynboer'), om te gebruiken in relatie met haar klanten, zowel particulier als zakelijk.

1.2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Wynboer en op elke overeenkomst op afstand tussen jou en de Wynboer. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

1.3 Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Indien wij deze voorwaarden aanpassen dan zullen wij je daar altijd van op de hoogte stellen.

2.0 Privacy

2.1 Persoongegevens

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via https://www.dewynboer.com/privacy-verklaring.

3.0 Intellectueel Eigendom

3.1 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.dewynboer.com (Website), waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de Wynboer B.V. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Onderdeel B – Producten, bestellingen en retouren

3.0 Het aanbod van onze producten

3.1 Beperkte geldigheidsduur

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan vermelden wij dit altijd nadrukkelijk op Website.

3.2 Prijs

Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW, en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of expliciet overeengekomen.

3.3 Kennelijke vergissing

Wij zijn niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

4.0 Jouw bestelling

4.1 Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en de Wynboer komt tot stand nadat je de bestelling op de Website hebt afgerond en van ons een bevestigings-e-mail hebt ontvangen met daarin details van je bestelling. Bestellingen geplaatst door personen jonger dan achttien (18) jaar worden niet in behandeling genomen.

4.2 Bezorgkosten

De bezorgkosten zijn 7,99 voor bestellingen tot €49,99. Voor bestellingen vanaf €50,- zijn de bezorgkosten €0,-. Voor specifieke bestellingen en bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende, nader door de Wynboer vast te stellen bezorgkosten.

4.3 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via https://www.dewynboer.com/privacy-verklaring.

4.4 Levering

Als uitgangspunt leveren wij bestellingen die voor 19:00 uur zijn besteld binnen 2 dagen op het aangegeven adres, tenzij (i) deze dag een zondag is, (ii) een ander levermoment expliciet is overeengekomen, (iii) sprake is van overmacht aan de kant van de Wynboer, (iv) het product niet voorradig is; en/of (v) sprake is van een afwijkende bestelling, zoals een bestelling in een geschenkverpakking. In de voorgenoemde gevallen leveren wij bestellingen binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst op het door jou opgegeven adres.

4.5 Vertraging

Indien de bezorging vertraging ondervindt - of slecht gedeeltelijk kan worden geleverd - dan informeren wij je zo snel mogelijk (meestal al binnen 24 uur) en uiterlijk binnen een paar dagen na de datum van de bestelling. Je hebt dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.6 Herroeppingsrecht

Na ontvangst van het product op het door jou opgegeven adres heb je veertien (14) dagen de tijd om zonder opgave van reden je bestelling te herroepen. Indien je meerdere producten tegelijk hebt besteld - en deze niet tegelijkertijd arriveren - dan gaat de termijn van veertien (14) dagen in op het moment dat het laatste product is ontvangen.

4.7 Betaling

De aan de Wynboer verschuldigde bedragen dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn te worden voldaan. Betaling kan tevens geschieden per IDEAL, Visa, Mastercard of PayPal.

4.8 Waardevermindering

Indien je het product op zodanige wijze hanteert die in strijd is met de algemene voorwaarden dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van dit handelen.

5.0 Terugsturen

5.1 Informeren

Indien je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht dan kan je dit doen door het modelformulier in te vullen en te mailen naar [email protected]. Als alternatief voor het modelformulier kan je ook een mail sturen aan info@ dewynboer.com onder vermelding van je NAW-gegevens, besteldatum en factuurgegevens. Na ontvangst sturen wij je een bevestigings-e-mail.

5.2 Terugsturen

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen - nadat je je herroepingsrecht hebt ingeroepen – dien je het product terug te sturen.

5.3 Verpakking

Het product dient in de originele verpakking en conform onze instructies teruggestuurd te worden. Jij bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product tijdens het terugzenden.

5.4 Bewijslast

Als consument draag je de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van je herroepingsrecht.

5.5 Kosten

De kosten voor het terugsturen van de bestelling komen volledig voor jouw rekening.

5.6 Terugbetaling

Uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat wij het geretourneerde product hebben ontvangen, betalen wij jou de volledige kosten terug, inclusief eventuele kosten voor levering. Terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt tijdens de bestelling. Indien je gebruikt hebt gemaakt van een duurdere methode van levering dan de standaardlevering dan betalen wij de bijkomende kosten van deze levering niet terug.

6.0 Vragen of klachten

6.1 Omschrijving

Indien je een klacht hebt kun je deze richten aan onze klantenservice via [email protected]. Omschrijf uitgebreid je klacht zodat wij deze zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen. Wij zullen binnen 3 dagen reageren.

6.2 Geschillen

Mocht je na het afhandelen van de klacht door ons niet tevreden zijn dan kan je de klacht voorleggen aan online geschillenplatform van de Europese Commissie welke te raadplegen is via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

6.3 Vragen

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via [email protected]. Deze voorwaarden zijn opgesteld op 15 oktober 2019.

Onderdeel C – De Wynboer spaarprogramma

7.0 De digitale Piggy-kaart

7.1 Aanvragen en gebruik van de kaart

Het aanvragen van een digitale spaarkaart kan in de winkel. Na het aanmelden van deze kaart krijg je een e-mail om je aanmelding en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te bevestigen van Piggy. Daarna kan je eventueel de Piggy-App downloaden. Aan de aanvraag van een digitale kaart zijn geen kosten verbonden.

7.2 Beëindiging in geval van misbruik

De Wynboer is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in het geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de voorwaarden, bij misbruik van je rechten als digitale kaarthouder, of bij enig ander handelen welke schade toebrengt aan de Wynboer, per onmiddellijke ingang je digitale klantenkaart in te trekken en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

7.3 Aansprakelijkheid

De Wynboer aanvaardt geen enkele schade door verlies of diefstal van de klantenkaart, of door onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart. Daarnaast is de Wynboer slechts een gebruiker van de Piggy-app en geen eigenaar. De Wynboer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid en werking van de Piggy-app. Voor de juistheid en werking van de Piggy-app verwijzen wij naar Piggy Loyalty B.V.

8.0 De punten

8.1 Sparen van punten

Punten worden uitsluitend verstrekt in de winkel en via de website. Voor iedere hele €1,- voor de komma ontvang je 1 Piggy-punt. Dus bijvoorbeeld voor €5,99 ontvang je 5 Piggy-punten. Je moet je voorafgaande aan de betaling als kaarthouder kunnen identificeren.

8.2 Inwisselen van punten

Het saldo van je gespaarde punten kan je vinden als je ingelogd bent via de Piggy-App op je mobiele telefoon.

Gespaarde punten kunnen enkel worden ingezet bij de aankoop van producten in de winkel of via www.dewynboer.com. Gespaarde punten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

8.3 Geldigheidsduur punten

De punten zijn na het kalenderjaar waarin ze gespaard zijn nog 2 jaar geldig. Indien er gedurende een onafgebroken periode van twaalf maanden geen punten op je account zijn bij- of afgeschreven, zijn wij gerechtigd om na deze periode alle op je account bijgeschreven punten te laten vervallen, tenzij je ons schriftelijk hebt laten weten dat je je account wil handhaven of tenzij een nieuwe puntentransactie doet.

 

 

Modelformulier terugzending

Gebruik voor het terugsturen van je producten onderstaand retourformulier.

Mocht je niet tevreden zijn over het product of de levering stuur het product dan binnen 14 dagen na ontvangst terug.

Retourformulier

Ordernummer:

Datum van ontvangst:

Reden voor het terugzenden:

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Adres:

Postcode:

Stad:

Land: